Main Menu
Login FormHome

ครูและนักเรียนร่วมกันแต่งกายชุดไทยทุกวันศุกร์


ครูและนักเรียน โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมร่วมกันแต่งกายชุดไทยทุกวันศุกร์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทย

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2015 เวลา 03:55 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ติดตั้งจิตสำนึกรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ได้ติดตั้งจิตสำนึกรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานที่อาคารกองทุนของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2015 เวลา 02:42 น.)

 

จัดเตรียมห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ได้จัดเตรียมห้องเรียนคุณภาพ ติดตั้งทีวี พร้อมดาวเทียม และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตในห้องเรียนทุกห้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหลงเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2015 เวลา 09:05 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม นำคณะครูวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม นำคณะครูวางพวงมาลาถวายสักการะรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 ณ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2015 เวลา 09:04 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะครู ศึกษาดูงานตามรอยพระพุทธองค์ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม


ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม นำคณะครู
ศึกษาดูงานตามรอยพระพุทธองค์ 
วัดทิพย์สุคนธาราม
อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2015 เวลา 05:14 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้บริหาร

ส่วนราชการที่สำคัญ

Who's Online
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ลิงค์อื่นๆدانلود فیلم