Main Menu
Home

ที่ตั้งสถานศึกษา

ที่ตั้ง โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ

อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220 โทรศัพท์ 034-645225

เนื้อที่ 44 0 20 ไร่

ปรัชญา จัดการศึกษา เพื่อปวงชน

คติธรรม สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข

คำขวัญ ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม

สี น้ำเงิน เหลือง

 
ผู้บริหาร

ส่วนราชการที่สำคัญ

ลิงค์อื่นๆدانلود فیلم