Main Menu
Home

ตราประจำโรงเรียน ตราเสมา หมายถึง สถานศึกษา/สถาบัน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด่านเจดีย์สามองค์ หมายถึง จังหวัดกาญจนบุรี

รัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ความหมายรวม โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเป็นส่วนหนึ่งของ

สถาบันทางการศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เจริญรุ่งเรือง

 
ผู้บริหาร

ส่วนราชการที่สำคัญ

ลิงค์อื่นๆدانلود فیلم