Main Menu
Home


การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3


      
 
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3


การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยลูกกรุง เพลงสากล และเพลงพระราชนิพนธ์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6


การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6แข่งขันคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) การออกแบบสิ่งของเครื่องใช่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันสร้าง Web Editor การแข่งขันสร้างเกม การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ และการแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์


 
ผู้บริหาร

ส่วนราชการที่สำคัญ

ลิงค์อื่นๆدانلود فیلم